תש"פ

יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תש"פ
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תש"פ - שבעים שנה
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תש"פ
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תש"פ
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי ה'תש"פ
יוצא לאור לקראת ראש השנה ה'תש"פ