תש"פ

יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תש"פ
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תש"פ
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי ה'תש"פ
יוצא לאור לקראת ראש השנה ה'תש"פ