תש"פ

יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תש"פ
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי ה'תש"פ
יוצא לאור לקראת ראש השנה ה'תש"פ