ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות י"ב תמוז, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ פינחס, י"ט תמוז, ה'תש"פ