ב"ה

מאמר ד"ה עולת תמיד גו' ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ פינחס, י"ט תמוז, ה'תש"פ