ב"ה

התוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תש"פ