מאמר ד"ה כי מראש צורים אראנו, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בלק, ט"ז תמוז, ה'תשפ"א
התוועדות י"ב תמוז ה'תשל"ד
יוצא לאור ליום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ד
יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א