חלק חמישי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק רביעי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ בא, ו' שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק שלישי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק שני מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
מאמרי באתי לגני תשכ"ג - תשמ"ג
יוצא לאור לקראת יו"ד שבט ה'תשפ"ג - שנת הקהל