התוועדות כ"ף מנחם-אב, ה'תשל"ד
יוצא לאור ליום ההילולא כ"ף מנחם-אב, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ עקב, כ"ב מנחם-אב, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ב מנחם-אב, ה'תשפ"א
חלק שני מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ערב ת"ב, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, שבת נחמו, חמשה עשר באב, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ מטות מסעי, ר"ח מנחם אב, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ מטות מסעי, ר"ח מנחם אב, ה'תשפ"א