מאמר ד"ה ויאמר גו' מחר חודש, ה'תשכ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח חשון, ה'תשפ"א
התוועדות שבת בראשית - התוועדות א, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"א
התוועדויות ליל ויום שמחת תורה, ה'תשל"ד
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"א
משיחת ש"פ ראה, ה'תשל"ג
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשפ"א