חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ג
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תש"פ
מאמר ד"ה והסיר הוי' ממך גו' - ה'תשכ"א
יוצא לאור בקשר עם המגיפה הנוראה, ובתפילה לרפו"ש וקרובה מהשי"ת לכלל ישראל
התוועדות י"א ניסן - ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן ה'תש"פ
מאמרי רפאני הוי' וארפא - ה'תשכ"א; ה'תשכ"ד
יוצא לאור בקשר עם המגיפה בעולם ובתפילה לרפו"ש וקרובה מהשי"ת
התוועדות ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ ויקהל-פקודי, יום הבהיר כ"ה אדר, ה'תש"פ