התוועדות ש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ט כסלו, ה'תשפ"ד
מאמרי באתי לגני תשכ"ד - תשד"מ
יוצא לאור לקראת ש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד
מאמרי ד"ה פדה בשלום - תשמ"ג-ד
יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"ד
משיחות ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשל"ו - מוגה
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ד