חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב
מאמר שיר המעלות גו' אני שלום, ה'תש"מ
יוצא לאור בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"ב - מאה ועשרים שנה