חלק ראשון מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט"ו אדר ראשון (שושן פורים קטן), ה'תשפ"ד
חלק שני מהתוועדות ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשפ"ד