חלק שלישי מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ה
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק ראשון מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
מאמר ד"ה אתם נצבים, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשפ"ב