התוועדות חמשה עשר בשבט, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה וארא אל אברהם גו', ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ ויגש, ד' טבת, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"א