התוועדות ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה וארא אל אברהם גו', ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ ויגש, ד' טבת, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"א
מאמרי באתי לגני תשכ"א - תשמ"א
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשפ"א - שבעים שנה לאמירת המאמר הראשון