מאמר ד"ה אני לדודי, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ואכלת ושבעת וברכת, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ עקב, י"ח מנחם-אב, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ציון במשפט תפדה ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, י"א מנחם-אב ה'תש"פ
מאמר ד"ה זכור הוי' מה הי' לנו, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ דברים, שבת חזון, ה'תש"פ
התוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תש"פ
מאמר ד"ה עולת תמיד גו' ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ פינחס, י"ט תמוז, ה'תש"פ