התוועדות ש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה וידבר גו' במדבר סיני, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשפ"א
חלק שני מהתוועדות ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה וזכרתי להם ברית ראשונים, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א