חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, כ"ה אדר, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ ש"פ ויקהל-פקודי, כ"ה אדר, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק שני מהתוועדות ש"פ תשא, פ' פרה, י"ח אדר, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ תשא, פ' פרה, י"ח אדר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
משיחת פורים, ה'תשל"ו
יוצא לאור לימי הפורים, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תשא, פ' פרה, י"ח אדר, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ ש"פ תצוה, י"א אדר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל