חלק מהתוועדות כ"ף מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב
חלק שלישי מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ז מרחשון, ה'תשפ"ב
חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ לך לך, יו"ד מרחשון, ה'תשפ"ב
מאמר ד"ה בראשית ברא, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
חלק מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה