מאמר ד"ה בראשית ברא, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
חלק מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
התוועדות ליל שמחת תורה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
מאמר ד"ה להבין ענין שמחת תורה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
מאמר ד"ה יהי הוי' אלקינו עמנו, ה'תשמ"ז
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשפ"ב
מאמר ד"ה בסוכות תשבו, ה'תשמ"ב
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ב