מאמרי ד"ה קול דודי, ה'תשמ"א וד"ה ונחה עליו, ה'תשמ"ב
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
מאמרי ד"ה עבדים היינו כו' וד"ה החודש גו', ה'תשמ"ח
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
ביאור בקאפיטל קכ"ב - משיחת כ"ף מרחשון ה'תשמ"ב
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
רשימה בענין ויקרא אל משה
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
התוועדות ש"פ צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל