התוועדות י"ב תמוז ה'תשל"ד
יוצא לאור ליום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ד
יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה שלח לך גו', ה'תשל"ד
יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א
רשימת ט"ז סיון תש"א - ליסאבון
יוצא לאור לט"ז סיון תשפ"א - שמונים שנה
התוועדות יום ד' פ' בהעלותך, ט"ו סיון, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, ח"י סיון, ה'תשפ"א