שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ט"ז אייר, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בחוקותי כ"ז אייר, מבה"ח סיון, ה'תשפ"ב
התוועדות ל"ג בעומר, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בהר, כ"ף אייר, ה'תשפ"ב
חלק שלישי מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו אייר, ה'תשפ"ב
מאמר ד"ה כתונת בד קודש, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב
חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב