חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ו
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ד
חלק שלישי מהתוועדות י"א ניסן, ה'תשל"ו
יוצא לאור לשבת חול המועד פסח, ה'תשפ"ד
חלק שני מהתוועדות י"א ניסן, ה'תשל"ו
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"ד
מאמר ד"ה להבין ענין הנגעים, ה'תשמ"א
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, מחרת י"א ניסן, ה'תשפ"ד
חלק ראשון מהתוועדות י"א ניסן, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשפ"ד