חלק מהתוועדות ש"פ מקץ, אדר"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ מקץ, אדר"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ב
חלק רביעי מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשפ"ב
מאמרי באתי לגני תשכ"ב - תשמ"ב
יוצא לאור לקראת יו"ד שבט ה'תשפ"ב
חלק שלישי מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשפ"ב
חלק שני מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשפ"ב