ב"ה

מאמר ד"ה זכור הוי' מה הי' לנו, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ דברים, שבת חזון, ה'תש"פ