ב"ה

מאמר ד"ה ציון במשפט תפדה ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ואתחנן, י"א מנחם-אב ה'תש"פ