ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ב תמוז, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ חוקת בלק, י"ב תמוז, ה'תש"פ