ב"ה

התוועדות ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ שלח, יום הבהיר כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תש"פ