ב"ה

מאמר ד"ה לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, ה'תש"מ

יוצא לאור ליום ההילולא ג' תמוז, ה'תש"פ