ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות י"ב תמוז, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ קרח, ה' תמוז, ה'תש"פ