ב"ה

מאמר ד"ה וידבר אלקים גו' וד"ה צאינה וראינה - ה'תשמ"ב

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תש"פ