ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תש"פ