ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בהר, י"ז אייר, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, כ"ב אייר, ה'תש"פ