ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תש"פ