ב"ה

מאמר ד"ה והסיר הוי' ממך גו' - ה'תשכ"א

יוצא לאור בקשר עם המגיפה הנוראה, ובתפילה לרפו"ש וקרובה מהשי"ת לכלל ישראל