ב"ה

התוועדות ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויקהל-פקודי, יום הבהיר כ"ה אדר, ה'תש"פ