ב"ה

התוועדות ש"פ ויקרא, פ' זכור, י"ג אדר שני, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויקרא, ג' ניסן, ה'תש"פ