ב"ה

התוועדות ש"פ צו, פ' פרה, כ"ף אדר שני, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ, תשא, פ' פרה, ה'תש"פ