ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ בשלח, שבת שירה, י"ז שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ בשלח, שבת שירה, י"ג שבט, ה'תש"פ