ב"ה

מאמרי באתי לגני תש"כ - תש"מ

יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תש"פ - שבעים שנה