ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תש"פ