ב"ה

מאמר ד"ה פדה בשלום, ה'תש"מ

יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תש"פ