ב"ה

מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תש"מ

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"פ