ב"ה

מאמר ד"ה ויאמר גו' מחר חודש, ה'תש"מ

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ