ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ האזינו, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תש"פ