ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תש"פ