ב"ה

מאמר ד"ה אני לדודי, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תש"פ