ב"ה

מאמר ד"ה ואכלת ושבעת וברכת, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ עקב, י"ח מנחם-אב, ה'תש"פ