ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ תבוא, ט"ז אלול, ה'תש"פ