ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ שופטים, ב' אלול, ה'תש"פ