ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ תצא, ט' אלול, ה'תש"פ