ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ האזינו, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תש"פ