ב"ה

מאמר זה היום תחלת מעשיך, ה'תש"מ

יוצא לאור לקראת ראש השנה ה'תש"פ