ב"ה

תשע"ט

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום ההילולא השבעים וחמש - כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ דברים, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מננחם-אב, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשע"ט
יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בהר, כ"ף אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ג אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תזריע, ראש חודש ניסן, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ צו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תשא, י"ח אדר ראשון ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ משפטים מבה"ח אד"ר ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בא, ו' שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר ה' טבת וש"פ ויגש ז' טבת ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"ד כסלו, ה'תשע"ט - תשעים שנה
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ט
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט