סיווגים
חפש

תשע"ט

יוצא לאור לש"פ צו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תשא, י"ח אדר ראשון ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ משפטים מבה"ח אד"ר ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בא, ו' שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר ה' טבת וש"פ ויגש ז' טבת ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"ד כסלו, ה'תשע"ט - תשעים שנה
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ט
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט