סיווגים
חפש

תשע"ט

יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בהר, כ"ף אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ג אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו אייר, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תזריע, ראש חודש ניסן, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ צו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תשא, י"ח אדר ראשון ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, ה'תשע"ט