ב"ה

מאמר ד"ה אני לדודי ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ט