ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשע"ט