ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז ה'תשע"ט