ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשע"ט