ב"ה

מאמרי ד"ה: צאינה וראינה; ועשית חג שבועות, ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשע"ט