ב"ה

מאמר ד"ה קרוב הוי' לכל קוראיו ה'תשד"מ

יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו אייר, ה'תשע"ט