ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ צו, שבת הגדול, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תשע"ט