ב"ה

מאמר ד"ה ויהי ביום השמיני, ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ט