ב"ה

התוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשע"ט