ב"ה

התוועדות ש"פ תצוה, י"א אדר, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, ה'תשע"ט