ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תשא, י"ח אדר, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תשא, י"ח אדר ראשון ה'תשע"ט