ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשע"ט