ב"ה

מאמר ד"ה הבאים ישרש יעקב ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ט