ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ט