ב"ה

התוועדות ש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט